EORI Numarası Nedir ?

EORI Numarası Nedir ?

EORI Numarası Nedir ?

EORI Numarası AB Gümrük Mevzuatında emniyet ve güvenlik önlemleri kapsamında yapılmış bir düzenlemedir. EORI kelimesi “Economic Operators Registration and Identification Number” kelimelerinin kısaltması olup Türkçe karşılğı “Ekonomik Operatörler Kayıt ve Kimlik Numarası”dır. Bu Numara AB ülkelerinin tamamında geçerli olup, Tek seferde alınan ve tüm AB gümrüklerinde kullanılabilmektedir. Her hangi bir üye ülkenin yetkili gümrük idaresi bu numarayı verebilmektedir. Bu Numara ile Topluluk Gümrük Bölgesine giren ve bölgeden ayrılan her türlü eşyaya ait tüm bilgilerin izlenmektedir.

Bu numarayı aşağıdaki işlemleri yapan işletmeler almaz durumundadır;

Doğrudan işlem yapacak tüm ticaret erbabı (özellikle taşımacılar),
Doğrudan AB gümrük idarelerine Özet Beyan, Gümrük Beyanı, Giriş-Çıkış Özet Beyanı, Geçici depolama v.s. gibi işlemler yapan AB gümrük bölgesinde yerleşik olmayan Taşımacılar, İhracatçılar, İthalatçılar yani gümrükle muhatap olan yabancı işletmelerin alması gerekmektedir.

Yukardaki işlemleri yapacak işletmelerin işlemin yapılacağı gün başvuru yapabilecekleri gibi, işlemin birkaç gün sürecek olması nedeni ile önceden başvuru yapılmasında fayda bulunmaktadır.

Bu numara ile işlem yapan firmalar AB sınır geçişlerinde beklemeleri en az indireceğinden zaman tasarrufu açısından önemlidir.

Her ülkede bu belge alımında uygulanacak işlemler ve talep edilecek belgeler farklılık gösterebilmektedir.

Aşağıdaki linkten AB üyesi ülkelerde EORI numarası vermekle yetkili idarelerin iletişim bilgileri bulunmaktadır.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/security_amendment/EORI_guidelines_en.pdf